ELIT COACHNING

Detta är en kurs för våra tävlingselever som vill satsa lite extra. Kursen är en blandning av tävlingsträning och privatlektion. En mindre grupp på max 10-15 personer träffas 1 gång per vecka (55 min) under 8 veckor och tränar sina tävlingsprogram. Alla elever kommer bli coachade i sina egna tävlingsprogram samt träna på det som lärarna anser behövs för att de ska bli bättre dansare/klara sina program bättre. Dessa tränare är mycket duktiga och kommer köra hårt med de elever som väljer att delta på denna kurs. Tanken är att det kommer vara blod, svett och tårar men även mycket peppning och tid för respektive elev. Tränarna kommer verkligen titta på allas program, ge feedback och förändra programmen där det behövs.

Önskar du ställa dig i kö till en full kurs ber vi dig klicka längst till vänster där det står ”full”.Vi är medlem i Sveriges Dansorganisation

08-28 18 88 - info@kindahlsdansakademi.se