DAG    TID     KURS     NIVÅ    ÅLDER    LÄRARE    START    PRIS    ANTAL
  STÃNGD       Mån    08:30     Sommardansskola augusti           steg 1-6    från 7 år    Olika lärare  10/8    1995    5